Firma z branży chemicznej

Dystrybutor wysokiej jakości zbiorników na olej. Główny punkt jego oferty stanowią zbiorniki jedno- i dwupłaszczowe na paliwo, zbiorniki na olej i na ADBlue oraz specjalistyczne akcesoria.

Klient, rozpoczynając z nami współpracę, chciał zrealizować dwa cele: podnieść pozycje jak największej liczby słów kluczowych, tak by znalazły się one w TOP 10. Takie oczekiwania były podyktowane faktem, że branża chemiczna odznacza się dużą konkurencyjnością oraz niewielkim zapotrzebowaniem na specjalistyczne artykuły. Często jednak nawiązanie współpracy z jednym dużym klientem pozwala zrealizować plany sprzedażowe. Właśnie to klient chciał osiągnąć poprzez wypozycjonowanie wartościowych słów kluczowych do TOP 10 – dotrzeć do ważnych kontrahentów.

Opracowując strategię pozycjonowania, za pierwszorzędny cel przyjęliśmy zachowanie i podniesienie pozycji słów kluczowych znajdujących się w TOP 10. Mając to na uwadze, musieliśmy zmodyfikować sposób dobierania nowych słów kluczowych. Zdecydowaliśmy się na wdrożenie strategii „długiego ogona”, co pozwoliło na precyzyjne opisanie działalności Klienta i dotarcie do określonej grupy zainteresowanych odbiorców. Działania na stronie klienta, zgodne z opracowaną strategią, rozpoczęliśmy od umieszczenia nagłówków w odpowiedniej hierarchii, wyeliminowania błędów zaniżających pozycje witryny oraz stworzenia i umieszczenia profesjonalnych treści przygotowanych przez naszych copywriterów.

FRAZY NA POZYCJACH 11-50

Na wykresie wyraźnie zauważalny jest moment rozpoczęcia działań na stronie klienta. W marcu wraz z podpisaniem umowy widać pierwsze wzrosty pozycji, w czasie 6 miesięcy udało nam się się zwiększyć ilość słów kluczowych w TOP 10 z 5 do 40. Osiągnęliśmy 800% wzrost.

FRAZY NA POZYCJACH 1-10

Zwiększyliśmy także ilość słów kluczowych znajdujących się w rankingu TOP 50 o blisko 400%. Opracowana strategia oraz stałe monitorowanie sytuacji i reagowanie na zmiany algorytmu pozwoliło nam osiągnąć bardzo dobre wyniki w krótkim czasie.