Zmiana formy prawnej

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że spółka pod firmą: Pikseo Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w trybie art. 551 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) w spółkę pod firmą: Pikseo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa (dalej: Spółka).

Przekształcenie nastąpiło w dniu 02 stycznia 2017 roku.

Równocześnie wskazujemy, że zgodnie z art. 553 § 1 k.s.h. Spółce przysługują wszystkie prawa i obowiązki Pikseo Group Sp. z o.o. Tym samym przekształcenie nie ma wpływu na byt i treść stosunku prawnego łączącego Państwa uprzednio z Pikseo Group Sp. z o.o., a aktualnie po przekształceniu – ze Spółką. Jedyną zmianą wynikającą z przekształcenia będzie to, że wystawcą faktur za kolejne okresy rozliczeniowe będzie Spółka.